TẬP ĐOÀN NOVALAND ỦNG HỘ QUỸ KHỞI NGHIỆP ĐỒNG KHỞI TỈNH BẾN TRE

Vào ngày 19/7/2017, tại Hội Nghị Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Bến Tre, Tập đoàn Novaland đã ủng hộ Quỹ khởi nghiệp Đồng Khởi tỉnh Bến Tre 500 triệu đồng.

Quỹ khởi nghiệp Đồng Khởi tỉnh Bến Tre được Tỉnh ủy Bến Tre phát động nhằm giúp đỡ những thanh niên Bến Tre có thêm chỗ dựa về tinh thần và vật chất trong quá trình khởi nghiệp. Với nỗ lực trong hoạt động này, Tỉnh ủy mong muốn góp phần đưa kinh tế tỉnh Bến Tre phát triển, thực hiện mục tiêu “tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế và nâng mức sống người dân Bến Tre ngang bằng với mức bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”. 

Chương trình được thực hiện xuất phát từ sứ mệnh dẫn đầu, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Bến Tre nhằm nâng đỡ, giúp sức để góp phần phát triển thế hệ doanh nhân mới dám nghĩ, dám làm tại Bến Tre và vì cả thế hệ doanh nhân Việt trong thời gian tới.

Thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững cho xã hội, Tập đoàn Novaland ủng hộ Quỹ khởi nghiệp Đồng Khởi tỉnh Bến Tre số tiền 500 triệu đồng.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ Tịch Tập đoàn Novaland - trao biển ủng hộ đến Ban tổ chức Quỹ khởi nghiệp Đồng Khởi tỉnh Bến Tre