Môi trường

CÔNG NGHỆ XANH

Với vai trò là nhà phát triển dự án, việc giảm thiểu tác động với môi trường luôn được Novaland chú trọng  quan tâm trong tất cả các hoạt động kinh doanh của  Tập đoàn từ  đầu tư, phát triển bất động sản, quản lý tài sản cũng như quản lý văn phòng . Giám sát tác động môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường như năng lượng, nước, giảm tiếng ồn… góp phần vào hiệu quả hoạt động lâu dài và phát triển bền vững của Tập đoàn.Các hoạt động cái tiến đổi mới tạo ra các giá trị tích cực có tác động  giảm ô nhiễm môi trường , nhất là trong các giai đoạn của dự án luôn được đề cao và áp dụng và là yếu tố không thể thiếu trong  với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Hồ Sinh Thái 3ha - Dự án Lakeview City, quận 2, TP. HCM

CHỨNG NHẬN - GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận, đánh giá từ các tổ chức uy tín

+ Chứng chỉ Xanh EDGE: trao tặng cho các công trình được cấp chứng chỉ của tổ chức IFC – World Bank Group 

+ Dự án Orchard Garden là dự án đầu tiên của Novaland và lá trong rất ít dự án BDS tại Việt Nam (6 dự án) được công nhận Chứng chỉ Xanh EDGE năm 2016.

Thành quả đạt được của dự án sẽ là cơ sở để Novaland tiếp tục triển khai cho các dự án tương tự trong tương lai, hướng đến một Tập đoàn bất động sản phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.