QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tập đoàn Novaland không ngừng nỗ lực để hoàn thiện xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế. Hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn mực được áp dụng để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Novaland luôn minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn luật pháp trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Với phương châm “Khách hàng là số 1 ”, sản phẩm và dịch vụ của Novaland luôn dựa trên giá trị nền tảng này để tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng và lợi ích của cổ đông.

 

Sơ đồ quản trị


QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro luôn được chú trọng trong mọi hoạt động hàng ngày của Tập đoàn Novaland nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Novaland đã cùng với đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu KPMG xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro bao gồm cơ cấu, chính sách và quy trình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế ISO 31000 và tiêu chuẩn COSO 2004. Các quy trình, sáng kiến, giải pháp quản trị các rủi ro trọng điểm của doanh nghiệp được thiết kế cụ thể nhằm tăng cường khả năng hồi phục hoạt động của Tập đoàn một cách hiệu quả nhất.

Việc huấn luyện quản trị rủi ro “risk-centric”, được thực hiện liên tục nhằm nâng cao nhận thức rủi ro, và thực hiện tuân thủ của nhân viên Tập đoàn trong mọi hoạt động hàng ngày, xây dựng văn hóa quản trị rủi ro năng động lan tỏa đến từng nhân viên, từng nghiệp vụ trong Tập đoàn. 

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc liên tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty, tập trung mọi nguồn lực nội bộ từ nhân sự đến tài chính dưới sự tham vấn của các tổ chức tư vấn danh tiếng trong và ngoài nước. Việc chuẩn hóa và hoàn thiện tất cả các quy trình phối hợp trong Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu suất công việc, khả năng sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho khách hàng và cổ đông với giá trị thương hiệu sẵn có, hệ thống quỹ đất dồi dào và danh mục Dự án đa dạng, Tập đoàn Novaland đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có giá trị vốn hóa hàng đầu tại thị trường Việt Nam.