Tiếp thị & Truyền thông

Tập đoàn Novaland luôn định hướng xây dựng và triển khai chiến lược Marketing và truyền thông phù hợp cho sản phẩm dịch vụ. Tập đoàn ban hành và áp dụng Bộ Hướng dẫn sử dụng thương hiệu nhằm đảm bảo việc tuân thủ trong tất cả các hoạt động tiếp thị , bảo vệ và nâng cao hình thương hiệu Novaland. Các kế hoạch truyền thông quảng bá luôn luôn được tập trung hoạch định, đầu tư và thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo cho khách hàng  và cổ đông được cung cấp thông tin đầy đủ, chuẩn xác và kịp thời nhất.