Chứng nhận - Giải thưởng

Chứng nhận, đánh giá từ các tổ chức uy tín

+ Chứng chỉ Xanh EDGE: trao tặng cho các công trình được cấp chứng chỉ của tổ chức IFC – World Bank Group 

+ Dự án Orchard Garden là dự án đầu tiên của Novaland và lá trong rất ít dự án BDS tại Việt Nam (6 dự án) được công nhận Chứng chỉ Xanh EDGE năm 2016.

Thành quả đạt được của dự án sẽ là cơ sở để Novaland tiếp tục triển khai cho các dự án tương tự trong tương lai, hướng đến một Tập đoàn bất động sản phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.