TẬP ĐOÀN NOVALAND HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA TẠI ẤP HÒA HƯNG, XÃ HÒA AN, TP.CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Cuối tháng 6/2017, Tập đoàn Novaland đã hỗ trợ kinh phí 700 triệu đồng để xây dựng một nhà văn hóa tại Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong khu vực, đồng thời góp phần cùng địa phương xây dựng xã văn hóa gắn liền với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. 

Xã Hòa An là một xã nghèo, thuần nông, dân số 16.400 nhân khẩu có truyền thống lịch sử lâu đời.
Năm 2012 đến nay xã Hòa An là một trong 03 xã được Chủ tịch nước chọn làm điểm để tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên do điều kiện địa hình không thuận lợi, là xã thuần nông, dịch vụ - thương mại chưa phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã cũng còn nhiều yếu kém trong đó chủ yếu là hệ thống thiết chế Văn hóa nên hiện nay xã Hòa An còn 01/06 ấp chưa có trụ sở làm việc ổn định và không có nhà văn hóa ấp để cho trẻ em vui chơi, và nhân dân tập trung nơi sinh hoạt cộng đồng …
Với mục đích góp phần thiết thực vào việc xây dựng cộng đồng, Tập đoàn Novaland hỗ trợ địa phương kinh phí xây dựng một nhà văn hóa cho trẻ em và nhân dân địa phương có điều kiện sinh hoạt cộng đồng. Nhà văn hóa khi đưa vào hoạt động không chỉ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa văn minh cho cộng đồng dân cư mà còn là nơi vui chơi, giải trí của các cháu thiếu nhi vào những ngày lễ, tết, hội hè... ​