Lương thưởng, Chính sách An sinh & Phúc lợi

Chính sách lương thưởng tại Novaland đều theo chuẩn cao của thị trường, được so sánh đối chiếu cập nhật từ các công ty dịch vụ chuyên nghiệp.
Các chính sách phúc lợi, lương thưởng, chế độ đãi ngộ tốt, giao quyền, công bằng, minh bạch…được Tập đoàn Novaland triển khai đồng bộ với hàng loạt dự án nội bộ đồng thời kết hơp với các đơn vị tư vấn thiết lập lại hệ thống qui trình, KPIs, SAP… Việc tưởng thưởng được ghi nhận dựa trên hệ thống đánh giá nhân viên và quản lý hiệu quả công việc. Tất cả nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững; để Novaland trở thành nơi làm việc tốt nhất Việt Nam