An toàn & Sức khỏe

Ý thức đảm bảo môi trường làm việc an toàn là vấn đề ưu tiên hàng đầu , chúng tôi tuyển dụng chuyên gia chuyên nghiệp chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động bảo đảm an toàn tại khu vực làm việc và các công trình xây dựng, các dự án của Novaland. 

Nhân viên Novaland được đào tạo về các khóa học,cung cấp đầy đủ và cập nhật liên tục về kiến thức an toàn tại nơi làm việc , nhằm đảm bảo giúp nhân viên hiểu rõ và thực hiện an toàn cho bản thân mình và gìn giữ uy tín thương hiệu Novaland. 

Môi trường làm việc an toàn góp phần vào việc nâng cao sức khỏe và chỉ số hạnh phúc của nhân viên. Chính vì vậy, Tập doàn đặc biệt chú trọng xây dựng các chính sách kiểm tra và chăm sóc sức khỏe định ký , chính sách bảo hiểm, đảm bảo trách nhiệm trong công ty với khung giờ làm việc được xây dựng  phù hợp với đặc thù công việc. Chính sách hiệu quả về  An toàn và Sức khỏe cho người lao động  chính là một phần thiết yếu của quản trị rủi ro và được tập đoàn Novaland đánh giá cao do đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng  hiệu  suất làm việc cũng như về mặt tinh thần nhân viên.