Trung tâm đào tạo Nova Group Leadership Centre

Ngày 2/11/2016 Tập đoàn Novaland đã thành lập Trung tâm đào tạo nội bộ Novagroup Leadership Center, phối hợp với học viện FPT thực hiện kế hoạch đào tạo cho toàn Nova Group. Hoạt động của Trung tâm đào tạo nhằm phát triển và cung cấp nguồn nhân lực của doanh nghiệp, quản lý tài năng, củng cố chất lượng nhân viên, xây dựng lực lượng lãnh đạo kế nhiệm, đảm bảo đội ngũ của Novaland làm việc hiệu quả; thực sự là tài sản quý báu của Tập đoàn.. Việc đầu tư vào đội ngũ cũng chính nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 Ban lãnh đạo cấp cao của Novaland Group, Anova Corp và Tập đoàn FPT tham dự khai trương NovaGroup Leadership Centre - ngày 2/11/2016

Chủ tịch Học viên FPT - Ông Trương Gia Bình với bài giảng đầu tiên cho lớp MiniMBA