THÔNG BÁO

Tập đoàn Novaland xin thông báo: hiện nay trong danh mục các công ty thành viên hay công ty liên kết của Tập đoàn không có pháp nhân nào là Công ty Novaland 79.
Bản Tin Novaland
Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Novaland để hiểu rõ hơn về chúng tôi