Cổ phiếu Novaland tiếp tục lọt vào rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI tháng 7/2019

Tại Việt Nam, xây dựng chỉ số phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ liên quan đến phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo cho “thị trường vốn xanh” được nêu trong Kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020, ban hành theo Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chỉ số VNSI hướng đến các mục tiêu: Xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết; Hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính “xanh” để đầu tư; Tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế; xác định các tiêu chí về thông lệ tốt nhất về môi trường, xã hội và quản trị; Bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng TTCK và nền kinh tế.

Để vào rổ chỉ số VNSI, danh mục cổ phiếu xem xét dự kiến là thành phần của VN100 được sàng lọc loại trừ. Các công ty có doanh thu trọng yếu đến từ các lĩnh vực như thuốc lá; năng lượng hạt nhân; vũ khí, bom, mìn, thiết bị chiến tranh; cờ bạc, casino và các hình thức tương tự; thức uống có cồn (rượu mạnh...) và các trường hợp khác đều không phù hợp với phát triển bền vững. Do đó danh sách các cổ phiếu trong rổ lần này cũng được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Sau bước loại trừ, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) sẽ tính toán và sàng lọc theo điểm phát triển bền vững. Để có điểm phát triển bền vững, HOSE sẽ khảo sát doanh nghiệp thông qua bảng câu hỏi phát triển bền vững (được xây dựng dựa trên các tiêu chí kể trên-PV), sau đó phân tích, tính toán và tổng hợp điểm từng khía cạnh (tính trên 100%).

Các công ty có điểm phát triển bền vững bền vững cao nhất sẽ được xem xét vào rổ. Số lượng cổ phiếu thành phần không cố định, căn cứ trên kết quả chấm điểm và tình hình thị trường. Rổ chỈ số sẽ được xem xét 1 năm/lần vào tháng 7 hàng năm.

Theo vietstock

Bản Tin Novaland
Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Novaland để hiểu rõ hơn về chúng tôi