CẤP ĐỘ THẺ

Thẻ Platinum

 • Nhận ưu đãi 5% khi mua 02 sản phẩm mới
 • Nhận ưu đãi 1% cho người thân khi mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • Tặng 01 Voucher nghỉ dưỡng ưu đãi 100% (01 đêm 02 người)
 • Ưu tiên chọn 02 sản phẩm mới
 • Quà tặng sinh nhật 
 • Quà tặng cuối năm
 • Là khách hàng VIP được chăm sóc đặc biệt
 • Nhận ưu đãi đối tác

Giá trị giao dịch tích lũy từ 50 tỷ VND trở lên.

Thẻ Diamond 

 • Nhận ưu đãi 3% khi mua 02 sản phẩm mới
 • Nhận ưu đãi 1% cho người thân khi mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • Tặng 01 Voucher nghỉ dưỡng ưu đãi 100% (01 đêm 02 người)
 • Ưu tiên chọn 01 sản phẩm mới
 • Quà tặng sinh nhật
 • Quà tặng cuối năm
 • Là khách hàng VIP được chăm sóc đặc biệt
 • Nhận ưu đãi đối tác

Giá trị giao dịch tích lũy từ 30 tỷ VND đến dưới 50 tỷ VND.

Thẻ Gold

 • Nhận ưu đãi 2% khi mua 01 sản phẩm mới
 • Nhận ưu đãi 1% cho người thân khi mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • Tặng 01 Voucher nghỉ dưỡng ưu đãi 50% (01 đêm 02 người)
 • Nhận ưu đãi đối tác

Giá trị giao dịch tích lũy từ 10 tỷ VND đến dưới 30 tỷ VND.

Thẻ Titanium

 • Nhận ưu đãi 1.5% khi mua 01 sản phẩm mới
 • Nhận ưu đãi 1% cho người thân khi mua 01 sản phẩm đầu tiên
 • Tặng 01 Voucher nghỉ dưỡng ưu đãi 50% (01 đêm 02 người)
 • Nhận ưu đãi đối tác

Giá trị giao dịch tích lũy dưới 10 tỷ VND.

Thẻ Member 

 

 • Quà tặng thương hiệu
 • Giảm 1% khi mua 01 sản phẩm mới
 • Nhận ưu đãi đối tác

Điều kiện: khi hoàn thành khảo sát tại Sàn giao dịch