Chương trình bán hàng ưu đãi - Dự án Botanica Premier

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm
Hotline: 0938 55 19 19

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG
QUÝ 4/2016 – DỰ ÁN BOTANICA PREMIER

(Áp dụng cho căn hộ và office-tel)

I. LỊCH THANH TOÁN RÚT NGẮN:

  

QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG : (Chỉ áp dụng PA: 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Khách hàng mua căn hộ / Office-tel được tặng gói hoàn thiện bếp trị giá như sau:
  • Căn hộ 1PN và 1+1PN : 50.000.000 vnđ.
  • Căn hộ 2PN : 60.000.000 vnđ.
  • Căn hộ 3PN : 70.000.000 vnđ.
  • Office-tel : 30.000.000 vnđ.

II. LỊCH THANH TOÁN CHUẨN: (Không tặng gói hoàn thiện bếp)


III. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO:
1. Căn hộ : Hoàn thiện cơ bản. (Khách hàng ký HĐ và thanh toán đúng quy định trong HĐ sẽ được nâng cấp
lên gói hoàn thiện cơ bản + Smart Home )
2. Office-tel : Hoàn thiện cơ bản

IV. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 23.10.2016 – đến khi có thông báo mới.

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

QUÝ 4/2016 – DỰ ÁN BOTANICA PREMIER
(Áp dụng cho căn hộ và office-tel)

I. LỊCH THANH TOÁN RÚT NGẮN:

  

QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG : (Chỉ áp dụng PA: 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Khách hàng mua căn hộ / Office-tel được tặng gói hoàn thiện bếp trị giá như sau:
  • Căn hộ 1PN và 1+1PN : 50.000.000 vnđ.
  • Căn hộ 2PN : 60.000.000 vnđ.
  • Căn hộ 3PN : 70.000.000 vnđ.
  • Office-tel : 30.000.000 vnđ.

II. LỊCH THANH TOÁN CHUẨN: (Không tặng gói hoàn thiện bếp)


III. TIÊU CHUẨN BÀN GIAO:
1. Căn hộ : Hoàn thiện cơ bản. ( Khách hàng ký HĐ và thanh toán đúng quy định trong HĐ sẽ được nâng cấp
lên gói hoàn thiện cơ bản + Smart Home )
2. Office-tel : Hoàn thiện cơ bản

IV. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Từ ngày 23.10.2016 – đến khi có thông báo mới.