Chương trình bán hàng sinh lợi vàng - Dự án Madison

Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn thêm
Hotline: 0909 888 886
(Thời gian áp dụng từ ngày 01/08/2016 cho đến khi có thông báo mới)

1. LỊCH THANH TOÁN CHUẨN 
2. LỊCH THANH TOÁN RÚT NGẮN
3. LỊCH THANH TOÁN NHẬN NỢ NGÂN HÀNG (Thời gian áp dụng từ ngày 01/08/2016 cho đến khi có thông báo mới)

1. LỊCH THANH TOÁN CHUẨN 
2. LỊCH THANH TOÁN RÚT NGẮN
3. LỊCH THANH TOÁN NHẬN NỢ NGÂN HÀNG