LƯƠNG, THƯỞNG HẤP DẪN

-Lên đến hơn 20 tháng lương/năm


ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN RÕ RÀNG

- Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc
- Du lịch nước ngoài kết hợp nghiên cứu dự án thường xuyên


ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN NOVALAND

-Ưu đãi sở hữu sản phẩm Novaland; sử dụng các khu nghỉ dưỡng cao cấp (Azerai Cần Thơ Resort…)
và các tiện ích khác (phòng Gym, Café shop…) do Tập đoàn phát triển.


CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN (NOVACARE)

-Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện với hạn mức cao cho cấp quản lý và người thân…

Vị Trí Tuyển Dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 1000
GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ 06
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 02
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN 04
GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 02
GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN 02
GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN 02
GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 04
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ KẾT CẤU 05
GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 04
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 10
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 04
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CÔNG TY THÀNH VIÊN 10
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GOLF) 05
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI) 05
GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ 05
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN 05
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
GIÁM ĐỐC CHO THUÊ 10
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ 10
GIÁM ĐỐC MARKETING 04
GIÁM ĐỐC DIGITAL MARKETING 05
GIÁM ĐỐC MARKETING ( THỊ TRƯỜNG HONGKONG, TRUNG QUỐC) 04
GIÁM ĐỐC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 04
GIÁM ĐỐC HẬU MÃI 04
GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 04
GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 04
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN 02
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ 04
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 03
GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC NHÂN SỰ 02
GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 02
QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 10
TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ 10
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN 10
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 10
QUẢN LÝ THIẾT KẾ HẠ TẦNG 10
QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 10
QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 10
TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN 15
TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 15
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN 05
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG DỰ ÁN 05
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG 08
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 10
QUẢN LÝ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ & CHĂM SÓC CƯ DÂN 20
QUẢN LÝ KIỂM SOÁT KỸ THUẬT 20
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 20
TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 08
TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 04
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN 10
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (KHU NGHỈ DƯỠNG) 10
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 40
TRƯỞNG PHÒNG TIỀN SẢNH 10
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ BÁO CHÍ 06
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING 10
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 08
TRƯỞNG PHÒNG HẬU MÃI 08
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
PHÓ PHÒNG HẬU MÃI 08
TRƯỞNG PHÒNG HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 10
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 04
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN 08
PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN 05
TRƯỞNG PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 05
QUẢN LÝ CAO CẤP DỰ ÁN CNTT 4.0 06
QUẢN LÝ KỶ THUẬT SAP 06
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 08
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ 04
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 08
TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ 08
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ & THU HÚT NHÂN TÀI 02
TRƯỞNG PHÒNG TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI 02
TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 02
GIÁM SÁT DỰ ÁN KHU VỰC (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 20
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 30
GIÁM SÁT PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 20
GIÁM SÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN 10
GIÁM SÁT PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 20
GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 30
GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 08
KỸ SƯ TRƯỞNG XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ) 60
GIÁM SÁT MARKETING 20
GIÁM SÁT THIẾT KẾ 20
GIÁM SÁT PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP 10
GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 08
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DỰ ÁN 15
GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10
GIÁM SÁT ĐÀO TẠO 10
GIÁM SÁT ĐỐI TÁC NHÂN SỰ 20
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ ĐẠI LÝ 20
LỄ TÂN 04
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH HẬU MÃI 40
CHUYÊN VIÊN CÔNG NỢ 40
CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG 40
CHUYÊN VIÊN TỔNG ĐÀI 60
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN 20
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HẠ TẦNG 20
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN 02
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG 20
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ ĐẦU TƯ 30
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN 30
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC & HỖ TRỢ CƯ DÂN 60
KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN 30
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH 10
KỸ SƯ DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG 30
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH - THUẾ 10
KẾ TOÁN BÁN HÀNG 40
KẾ TOÁN DỰ ÁN 40
KẾ TOÁN THANH TOÁN 40
KẾ TOÁN TỔNG HỢP 02
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP 10
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO 10
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG 10
CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI 10
CHUYÊN VIÊN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15
CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH & TUÂN THỦ 05
CHUYÊN VIÊN RỦI RO QUY TRÌNH 05

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây