Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM SÁT ĐÀO TẠO

NVL0040 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM SÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NVL0042 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM SÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0044 10 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

GIÁM SÁT QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0045 08 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

NVL0062 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

KỸ SƯ XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0104 100 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

NVL0037 1000 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

NVL0031 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

NVL0032 20 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0035 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KẾ TOÁN)

NVL0063 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

NVL0036 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0060 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

NVL0059 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

LỄ TÂN

NVL0049 04 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019

BẢO VỆ NỘI BỘ

NVL0030 02 TP. Hồ Chí Minh 31/03/2019