Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0024 10 TP.HCM 30/06/2019