Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

NVL0037 1000 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC CAO CẤP ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0024 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

NVL0077 06 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ

NVL0021 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0079 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0020 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN

NVL0019 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0018 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NVL0073 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ KẾT CẤU

NVL0017 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

NVL0074 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NVL0075 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0067 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CÔNG TY THÀNH VIÊN

NVL0016 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (GOLF)

NVL0021 05 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (SAFARI)

NVL0022 05 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

NVL0015 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHÁCH SẠN

NVL0014 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0055 10 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC CHO THUÊ

NVL0013 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

NVL0011 10 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC MARKETING

NVL0066 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC DIGITAL MARKETING

NVL0009 05 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC MARKETING ( THỊ TRƯỜNG HONGKONG, TRUNG QUỐC)

NVL0010 04 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NVL0056 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC HẬU MÃI

NVL0065 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

NVL0069 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

NVL0068 04 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN

NVL0081 02 TP.HCM 30/06/2019

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ RỦI RO & QUY TRÌNH TUÂN THỦ

NVL0070 04 TP.HCM 30/06/2019

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NVL0031 03 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

NVL0008 02 TP.HCM 30/6/2019

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

NVL0007 02 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC (TP.HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0050 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

NVL0052 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

NVL0053 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0025 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ HẠ TẦNG

NVL0026 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

NVL0051 10 TP.HCM 30/06/2019

QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

NVL0084 10 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN KHỐI LƯỢNG CƠ ĐIỆN

NVL0027 15 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

NVL0028 15 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

NVL0029 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG DỰ ÁN

NVL0030 05 TP.HCM 30/6/2019

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

NVL0092 08 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

NVL0033 10 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ & CHĂM SÓC CƯ DÂN

NVL0034 20 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT KỸ THUẬT

NVL0104 20 TP.HCM 30/6/2019

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (HCM, PHAN THIẾT, KHÁNH HÒA, CẦN THƠ)

NVL0088 20 TP.HCM 30/06/2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

NVL0100 08 TP.HCM 30/06/2019