TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Truyền thông nội bộ

Nhiệm vụ chính: 

Triển khai và không ngừng thúc đẩy các ý tưởng, hành động đưa Novaland trở thành công ty được chọn
Phối hợp cùng với các khối khác trong công ty, cùng nhau xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ trong công ty.

Hoạt động duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên trong công ty, giúp việc truyền tải thông tin dễ dàng.

Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Marketing, ngoại ngữ… ưu tiên ngành Truyền thông và Báo chí
Kinh nghiệm từ 7 - 10 năm về lĩnh vực truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp
Có mối quan hệ tốt với các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, báo chí, truyền hình …
Có Kiến thức về Nhân sự, tổ chức sự kiện, Kiến thức cơ bản về kênh truyền thông, viết bài
Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu