TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG & HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Truyền Thông & Hỗ trợ cộng đồng
Nhiệm vụ chính: 

 • Lập và triển khai kế hoạch truyền thông trên phương tiện truyền thông đại chúng cho thương hiệu và các dự án 
 • Xây dựng và kiểm soát nội dung về các dự án trên các tài liệu bán hàng, website, kênh truyền thông xã hội của Tập đoàn
 • Xây dựng, duy trì và củng cố quan hệ với báo chí và cộng đồng thông qua các hoạt động hợp tác/ tài trợ các hoạt động xã hội với báo chí
 • Xây dựng quy trình, kế hoạch và xử lý khủng hoảng truyền thông 
 • Kiểm soát ngân sách
 • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ ngành truyền thông

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng (PR); Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở nước ngoài
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông, Quan hệ công chúng với ít nhất 5 năm làm việc trong các Công ty đa quốc gia với vai trò Trưởng phòng Truyền thông. 5 năm kinh nghiệm với vai trò Quản lý đội ngũ Truyền thông, Marketing & Thương hiệu
 • Khả năng quản lý các mối quan hệ xuất sắc
 • Khả năng phân tích & đánh giá dữ liệu, dự đoán xu hướng thị trường.
 • Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng, quản lý & huấn luyện nhân viên
 • Khả năng hoạch định, quản lý con người
 • Bảo mật thông tin
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu