TRƯỞNG PHÒNG TIỀN SẢNH

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc kinh doanh
Nhiệm vụ chính: 
Quản lý và giữ gìn Sàn giao dịch, Nhà mẫu trong trạng thái sẵn sàng phục vụ. Đảm bảo các Sàn giao dịch/Khu Nhà mẫu của tất cả các dự án được quản lý và vận hành theo đúng tiêu chuẩn và đinh hướng kinh doanh của Tập đoàn.
Điều phối và giám sát các nhân viên khu vực tiền sảnh (Lễ tân, nhân viên phục vụ nhà mẫu, phục vụ nước, dịch vụ an ninh và vệ sinh), đảm bảo hình ảnh gọn gàng, ngăn nắp, chuyên nghiệp tại tất cả các Sàn giao dịch của tập đoàn.
Lập kế hoạch và quản lý các chi phí, vật tư vệ sinh, vật tư nhà mẫu sử dụng tại các Sàn giao dịch nhằm tránh sử dụng lãng phí nhu yếu phẩm, vật tư.
Xây dựng và triển khai huấn luyện tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng áp dụng cho Sàn Giao dịch, Nhân viên kinh doanh và Phòng ban tiếp xúc trực tiếp với Khách hàng, nhằm đáp ứng mục tiêu hoạt động của tập đoàn, đảm bảo duy trì và nâng cấp dịch vụ của hệ thống bán hàng (công cụ làm việc, kỹ năng giao tiếp, hình ảnh…)
Phối hợp và hỗ trợ công tác hậu cần cho Phòng SALE, Marketing trong các sự kiện bán hàng của Tập đoàn.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Sư phạm, các ngành kinh tế khác.

Có 08 năm về Dịch vụ khách hàng và 05 năm kinh nghiệm quản lý. Kiến thức về Dịch vụ khách hàng, Quản lý văn phòng, Hành chính

Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc
Kỹ năng huấn luyện, giám sát và động viên nhân viên
Khả năng chịu áp lực công việc cao, xử lý tốt trong những tình huống khẩn cấp

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu