TRƯỞNG PHÒNG TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI

Số lượng tuyển dụng: 2
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Nhân sự
Nhiệm vụ chính:
Đề xuất chính sách lương thưởng cạnh tranh và thu hút dành cho đội ngũ kế thừa và nhân tài.
Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan về chi phí nhân sự, tỉ lệ nghỉ việc, tiến độ thực hiện công việc và các báo cáo khác khi được quản lý yêu cầu.
Lên ngân sách chi phí nhân sự cho từng năm và theo dõi chi phí thực tế phát sinh, đưa ra các cảnh báo kịp thời
Phát triển, quản trị hệ thống thông tin nhân sự đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Đảm bảo dữ liệu & hồ sơ nhân sự được lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn ISO, sắp xếp khoa học
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tiền lương cho chuyên viên nhân sự (C&B).
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành kinh tế khác

10 năm kinh nghiệm về C&B và 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

Kiến thức về xây dựng hệ thống lương & phúc lợi
Kiến thức về luật lao động, thuế, BHXH
Kỹ năng Phân tích, tổng hợp và am hiểu về quy trình, hệ thống nhân sự 

            
Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu