TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH (KHU NGHỈ DƯỠNG)

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Xem xét và giám sát tất cả các hoạt động tài chính và kế toán tại Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng.
  • Đảm bảo Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng trong danh mục tuân thủ tất cả các chính sách / quy trình của Novaland Group theo yêu cầu.
  • Việc xem xét các tài liệu thanh toán và các tài liệu khác từ Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng để phê duyệt từ Tập đoàn Novaland.
  • Kiểm soát doanh thu, dòng tiền và chi tiêu của Khách sạn / Khu nghỉ dưỡng.
  • Thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
  • Kiến thức chuyên môn về Quản lý khách sạn/Nghỉ dưỡng/Tài chính & Kế toán.
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng


Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu