TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 8
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Tài chính dự án
Nhiệm vụ chính: 
Tổ chức thực hiện các giao dịch huy động vốn kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu phát triển các dự án.
Hỗ trợ hoạt động bán hàng của Tập đoàn thông qua Chương trình liên kết với các Ngân hàng.
Tổ chức, quản lý hoạt động của phòng: soạn thảo và ban hành các chính sách liên quan đến nhiệm vụ huy động vốn do phòng thực hiện 
Xây dựng kế hoạch nhân sự của phòng phù hợp với nhu cầu công việc đươc giao. Đảm bảo cơ cấu tổ chức nhân sự được phê duyệt.
Xây dựng và phát triển đội ngũ, đảm bảo tính kế thừa
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng.

10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn và 05 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý nhóm.

Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc
Kỹ năng huấn luyện, giám sát và động viên nhân viên
Khả năng chịu áp lực công việc cao

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu