TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý vận hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ tòa nhà, đảm bảo các tòa nhà được các đơn vị quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng.
Giám sát và quản lý vận hành chung. Kiểm tra, đối chiếu các báo cáo doanh thu chi phí, nghiệm thu và thanh toán cho các đơn vị dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn.
Xem xét, tham mưu, quản lý ngân sách hoạt động tòa nhà hàng năm do các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thiết lập, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nhưng không gia tăng rủi ro đình trệ vận hành tòa nhà hoặc/và không đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Tham gia tư vấn về chất lượng dịch vụ, vận hành tòa nhà và xây dựng sổ tay tòa nhà, sổ tay cư dân, các form mẫu biểu, quy trình, quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ đảm bào tính chuyên nghiện và dung chính xác theo đúng chủ trương của Ban Giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu:
Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương 
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà và 5 năm kinh nghiệm quản lý tòa nhà hạng B trở lên
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
Khả năng chịu áp lực công việc cao, xử lý tốt trong những tình huống khẩn cấp

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu