TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ & THU HÚT NHÂN TÀI

Số lượng tuyển dụng: 2
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc nhân sự
Nhiệm vụ chính: 
Tổ chức, lập kế hoạch, triển khai các công việc liên quan đến công tác tuyển dụng kịp thời, chất lượng.
Xây dựng và phát triển hệ thống nguồn dữ liệu ứng viên tiềm năng.
Xây dựng, quản lý và kiểm soát ngân sách tuyển dụng.
Tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
Phát triển công nghệ tuyển dụng tạo ấn tượng, hình ảnh tốt đối với ứng viên.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành kinh tế khác

10 năm trong lĩnh vực tuyển dụng và 05 năm kinh nghiệm quản lý

Quản lý thu hút nhân tài; đã triển khai chương trình về Thương hiệu tuyển dụng tại các tập đoàn đa quốc gia/ quy mô tương tự Tập đoàn
Kỹ năng quản lý công việc, phân tích và giải quyết vấn đề

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu