TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 4
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư
Nhiệm vụ chính: 
Quản lý việc thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với Nhà đầu tư.
Theo dõi và soát xét việc trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, đưa ra các nhận định cần thiết theo yêu cầu từ các chuyên gia phân tích, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cổ đông nói chung và xin duyệt từ cấp lãnh đạo trước khi công bố.
Chăm sóc nhà đầu tư trước đây, duy trì và chăm sóc nhà đầu tư hiện hữu, phát triển danh mục nhà đầu tư tiềm năng và mạng lưới đối tác với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư. Đề xuất và triển khai các chiến lược tiếp cận và đàm phán với các nhà đầu tư trên danh mục theo dõi.
Thiết kế và thực hiện công bố thông tin về doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu. Quản lý, đốc thúc việc thực hiện công bố thông tin về các hoạt động của Công ty, triển khai các quyết sách của Công ty (corporate actions) đúng theo quy định hiện hành
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông và thương hiệu để kịp thời đưa ra các bài viết, nhận định hoặc các hành động phù hợp khác nhằm trấn an cổ đông, nhà đầu tư cũng như điều chỉnh nhận định của chuyên gia phân tích phù hợp với chính sách của công
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán – Kiểm toán.

10 năm kinh nghiệm trên cương vị quản lý trong bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các tập đoàn chứng khoán, tập đoàn quản lý quỹ hoặc tập đoàn kiểm toán

Kiến thức chung về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. chuyên môn về tài chính, quan hệ công chúng, cơ bản về pháp luật, đặc biệt là các quy định áp dụng cho tập đoàn niêm yết, tập đoàn đại chúng
Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng
Kỹ năng trình bày và phát biểu trước công chúng, kỹ năng thương lượng
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh/ tiếng Việt
Khả năng chịu áp lực công việc cao

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu