TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ BÁO CHÍ

Số lượng tuyển dụng: 6
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Truyền thông
Nhiệm vụ chính: 
Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác truyền thông được phân công phụ trách (theo địa bàn hoạt động, theo phân loại đầu báo các kênh truyền thông báo chí, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội...).
Đánh giá, thu thập thông tin và báo cáo thường xuyên về danh sách đối tác được phân công quản lý, mức độ hiệu quả của từng kênh, từng đối tác truyền thông, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác báo chí. 
Triển khai các sự kiện hoạt động quan hệ báo chí. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động quan hệ báo chí đúng quy trình, đạt được mục tiêu, thời hạn và hiệu quả cao.
Xử lý và giải quyết khủng hoảng truyền thông 
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí; Marketing; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính

Từ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 5 người trở lên

Khả năng xây dựng và quản lý các mối quan hệ tốt
Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
Khả năng đàm phán, thương lượng tốt
Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


 

Ứng tuyển Tải mẫu