TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Pháp lý vận hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán và soạn thảo, soát xét các tài liệu liên quan đến thi công, vận hành các dự án đầu tư của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Tư vấn pháp lý, tham gia xây dựng cấu trúc bán hàng cho các dự án bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.
Tư vấn pháp lý, tham gia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn.
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Phòng Pháp lý vận hành dự án.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học / Cao học Chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Đầu tư
Từ 5 năm trở lên liên quan đến Pháp lý dự án, Pháp chế, Tư vấn Luật pháp liên quan đến Đầu tư, M&A, Bất động sản và 02 năm trở lên ở vị trí Lãnh đạo ở các Công ty Đầu tư / Hãng Luật, doanh nghiệp bất động sản, các Tập đoàn đa quốc gia về Lĩnh vực Bất động sản
Khả năng phân tích, phán đoán & giải quyết vấn đề / tranh chấp.
Khả năng giao tiếp & quản lý các mối quan hệ xuất sắc
Tư duy Tài chính & Quản trị hiệu quả Tài chính. 

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu