TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Pháp lý dự án

Nhiệm vụ chính: 
  • Quản lý việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
  • Quản lý hoàn thành 100% việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án theo kế hoạch của Tập đoàn.
  • Quản lý và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến hoạt động Pháp lý ngành Bất động sản.
  • Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
  • Quản lý và phát triển nhân viên
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, ngành Kiến trúc & Quy hoạch xây dựng.
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và 2 năm ở vị trí quản lý
  • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
  • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở;
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu