TRƯỞNG PHÒNG NGUỒN VỐN

Số lượng tuyển dụng: 10

Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Nguồn vốn
Nhiệm vụ chính: 
 • Tổ chức công tác huy động vốn và đầu tư 
 • Cập nhật mô hình định giá tập đoàn
 • Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các cam kết liên quan đến việc huy động vốn
 • Tổ chức hoạt động và phát triển con người 
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Ngoại thương
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các tập đoàn chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty kiểm toán, 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng;
 • Kỹ năng thương lượng;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án;
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), có kỹ năng lập mô hình định giá là một lợi thế;
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu