TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Số lượng tuyển dụng: 04
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Nghiên cứu & phát triển thị trường/ Giám đốc Khối Đầu tư & Điều hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
 • Lập kế hoạch – tổ chức chương trình nghiên cứu thị trường (NCTT) hàng năm/quý/tháng và các chuyên đề nghiên cứu quan trọng theo định hướng của Ban giám đốc
 • Đề xuất ý kiến dưới góc độ thị trường liên quan đến hoạt động kinh doanh, marketing, thương hiệu tập đoàn cũng như một số định hướng chính sách của Sàn GD và Cty.
 • Báo cáo thông tin thị trường hàng tuần cho ban TGĐ, GĐ / Phó GĐ Sàn, phòng Kinh doanh và các phòng ban liên quan (khi có nhu cầu)
 • Tham mưu cho Giám đốc Kinh doanh về việc đưa ra định hướng KD của P. Kinh doanh
 • Huấn luyện kiến thức thị trường cho nhân viên Phòng kinh doanh và cập nhật thông tin về thị trường cho các phòng ban có liên quan
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quảng cáo, Quản trị kinh doanh.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản trong đó có 02 năm ở vai trò Quản lý đội ngũ nghiên cứu thị trường ở các công ty về Bất động sản, Tài chính
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu & dự báo xu hướng
 • Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thương lượng tốt
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
 • Chịu áp lực cao trong công việc.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu