TRƯỞNG PHÒNG HOẠCH ĐỊNH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Tài chính
Nhiệm vụ chính: 
 • Quản lý việc xây dựng và thực hiện các báo cáo quản trị tài chính
 • Khởi xướng, xây dựng chính sách và chiến lược tài chính
 • Lập kế hoạch và kiểm soát dự toán
 • Quản trị ngân quỹ và nguồn vốn
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Bất Động Sản
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng xem xét, đối chiếu số liệu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nhạy bén về tài chính
 • Bảo mật thông tin
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu