TRƯỞNG PHÒNG DỰ TOÁN

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc dự toán đấu thầu
Nhiệm vụ chính: 

  • Quản lý hoạt động của nhóm dự toán
  • Kiểm soát chi phí xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán
  • Kiểm soát quá trình đấu thầu của các dự án thuộc nhóm dự toán
  • Quản lý Hợp đồng thi công xây dựng của các dự án thuộc nhóm dự toán

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây Dựng/ Kiến Trúc/ Kinh tế xây dựng/ Cơ/ Điện
  • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, trong đó hơn 05 năm quản lý ở vị trí tương đương, quản lý ít nhất 2 kỹ sư cao cấp dự toán khối lượng, với số lượng nhân viên từ 05 nhân viên trở lên, số dự án quản lý tại cùng 1 thời điểm tối thiểu là 05 dự án 
  • Kỹ năng quản lý, kiểm soát công việc
  • Kỹ năng đàm phán, thương thảo 
  • Kỹ năng vi tính (Word, Excel, Autocad)
  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


 

Ứng tuyển Tải mẫu