TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc đối tác nhân sự
Nhiệm vụ chính: 
  • Tư vấn Khối/ phòng ban về công tác quản lý nhân sự, thiết kế cơ cấu tổ chức và thiết kế công việc
  • Xây dựng kế hoạch nguồn lực dựa trên nhu cầu thực tế
  • Xử lý khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động
  • Xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và đánh giá Hiệu quả công việc
  • Kết nối, truyền thông các thông tin nhân sự
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v...
  • Am hiểu Pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn, v.v….)
  • Kỹ năng Phát triển tổ chức
  • Có khả năng giao tiếp, động viên và gắn kết nhân viên
  • Tiếng anh lưu loát
Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu