TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc đầu tư

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trên cơ sở chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, hỗ trợ Giám đốc Đầu tư / Phó Giám đốc Đầu tư hoạch định & quản lý chung các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; xây dựng Kế hoạch đầu tư; đánh giá khả thi các Dự án; tổ chức phát triển quỹ đất; tiến hành mua bán, sáp nhập tạo doanh số và lợi nhuận cho Tập đoàn.

NHIỆM VỤ:
 • Quản lý chung hoạt động đầu tư 
 • Tham gia tìm kiếm, đánh giá các Dự án phù hợp
 • Quản lý và giám sát các hoạt động phát triển Dự án:
 • Tham gia xây dựng quy trình, tiêu chuẩn:
 • Triển khai các hoạt động đầu tư khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương; 
 • Am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Bất động sản.
 • Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư & M&A.
 • Am hiểu chuyên sâu Luật & các văn bản liên quan đến Đầu tư & BĐS 
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý của các Công ty Đầu tư, Bất động sản, Tập đoàn đa quốc gia hoặc Công ty lớn của Việt Nam.
 • Có Tư duy Chiến lược thông qua hoạch định, phân tích đầu tư các dự án.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Khả năng lãnh đạo và đối ngoại tốt.
 • Am hiểu sâu rộng các vấn đề liên quan đến đầu tư và kinh doanh quốc tế.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu