TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Số lượng tuyển dụng: 8
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc đào tạo
Nhiệm vụ chính: 
Căn cứ trên kế hoạch đào tạo của nhóm Hoạch định, tổ chức thực hiện đào tạo, huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho nhân viên khối văn phòng.
Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, chương trình tái đào tạo hội nhập hàng năm cho nhân viên cũ. Thực hiện theo dõi, và đánh giá công tác ứng dụng sau đào tạo
Xây dựng nội dung, tài liệu, kịch bản huấn luyện
Trực tiếp đứng lớp để giảng dạy, huấn luyện nhân viên trong các khóa học được phân công.
Phát triển kênh E-learning; phổ biến, hướng dẫn nhân viên Tập đoàn tự đào tạo thông qua E-learning.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thương mại, Sư phạm, Quản trị nhân lực, các ngành kinh tế khác

10 năm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, phát triển con người và 3 năm tại vị trí tương ứng

Am hiểu chuyên môn huấn luyện, đào tạo, phát triển con người.
Kỹ năng quản lý công việc, phân tích và giải quyết vấn đề

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu