TRƯỞNG PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Khối Đầu tư & Phát triển dự án
Nhiệm vụ chính: 
  • Chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng thông qua việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ được thiết lập cho các phòng ban có liên quan, cải tiến các quy trình đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm áp dụng các công nghệ kỹ thuất/ vật liệu thi công phù hợp cho các dự án tuân thủ theo các chính sách tập đoàn
  • Triển khai và điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng
  • Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát về chất lượng
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng/ Kiến trúc
  • Ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng/Kết cấu/Kiến trúc, 05 năm ở vị trí quản lý
  • Được đào tạo và chứng nhận trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế
  • Tiếng Anh lưu loát.
  • Có các đức tính chính trực, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu