TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG HOẠT ĐỘNG

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Cung ứng
Nhiệm vụ chính: 
 • Hoạch định, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc cung ứng về công tác cung ứng phục vụ hoạt động thường ngày của công ty,
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp Giám đốc Cung ứng và các thành viên liên quan trong việc tổ chức, điều hành hệ thống Cung ứng trong công tác Hoạch định, Phát triển, Kiểm soát, Cải tiến Hệ thống Cung ứng theo tiêu chuẩn ISO và theo định hướng phát triển của công ty.
 • Thường xuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào đạo chuyên môn cho cấp dưới.
 • Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng cung ứng nói riêng và Tập Đoàn nói chung
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Ngoại thương
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng, 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 05 người trở lên
 • Kiến thức chung về mua hàng, cung ứng
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cung ứng Cơ điện dự án
 • Ưu tiên kiến thức về ngành xây dựng, bất động sản
 • Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu