TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG CƠ ĐIỆN

Số lượng tuyển dụng: 5
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Cung ứng
Nhiệm vụ chính: 
Hoạch định, giám sát & quản lý mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt
Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng, thương thảo với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về điệu kiện thương mại sao cho có lợi nhất
Thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung 
Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và chủ động tìm kiếm thêm nhà thầu, nhà cung cấp. Thử nghiệm, kiểm tra năng lực thực hiện, bổ sung vào danh bạ nguồn cung, nếu đạt yêu cầu. 
Thường xuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào đạo chuyên môn cho cấp dưới.
Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng cung ứng nói riêng và tập đoàn nói chung.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng
Từ 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng và 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 05 người trở lên
Đàm phán, thương lượng tốt

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu