TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số lượng tuyển dụng: 08
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc Công nghệ thông tin
Nhiệm vụ chính: 
 • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin
 • Đề xuất các giải pháp cải tiến và các ứng dụng nhằm IT hóa hệ thống quy trình
 • Đề xuất chiến lược phát triển IT ngắn hạn và dài hạn
 • Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các trưởng nhóm phòng IT
 • Xây dựng đội ngũ dự phòng và kế thừa
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
 • Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 5 người trở lên
 • Kiến thức chung về CNTT bao gồm lĩnh vực phần cứng và phần mềm
 • Kiến thức chuyên sâu về hệ thống, bảo mật và an ninh hệ thống mạng
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn về CNTT
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt 
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Khả năng hoạch định, quản lý con người
 • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu