QUẢN LÝ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc thiết kế sơ bộ
Nhiệm vụ chính: 
 • Theo dõi, kiểm soát và báo cáo về công tác thiết kế các giai đoạn thiết kế quy hoạch ý tưởng, giai đoạn lập hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Quy hoạch 1/500, Quy hoạch tổng mặt bằng các dự án quy mô.
 • Phối hợp thông tin & điều phối thiết kế với các phòng ban liên quan.
 • Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế quy hoạch
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế, 02 năm kinh nghiệm về vị trí tương đương, quản lý quy mô nhóm ít nhất 1 nhân viên.
 • Nắm vững Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
 • Hiểu rõ quy trình thủ tục & quy cách hồ sơ trình nộp đồ án quy hoạch cho cơ quan ban ngành.
 • Quản lý số liệu tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, phản biện về quan điểm thiết kế
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Thành thạo về Auto Cad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu