QUẢN LÝ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc thiết kế kỹ thuật
Nhiệm vụ chính: 
 • Lập kế hoạch, Quản lý và kiểm soát quá trình thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế Cơ-điện.
 • Rà soát lại để tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế.
 • Quản lý và kiểm soát chất lượng thiết kế của các đơn vị tư vấn.
 • Lên kế hoạch và kiểm tra công tác phối hợp với các phòng ban cho công tác rà soát thiết kế hệ thống cơ điện
 • Phê duyệt công tác phân bổ công việc và lên kế họach đào tạo cho nhân viên
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ - Điện
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, có kinh nghiệm thi công
 • 8 năm kinh nghiệm quản lý thiết kế hệ thống cơ-điện nhà cao tầng.
 • Có hiểu biết chuyên sâu các chuyên môn khác trong hệ thống cơ điện (Cấp thoát nước, PCCC, ACMV…)
 • Có kiến thức chuyên sâu về các qui định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các vật tư thiết bị trong hệ thống cơ điện
 • Khả năng lãnh đạo nhóm tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Khả năng thiết lập tiến độ cho dự án.
 • Thành thạo vi tính (MS.office, Auto-cad…) và các hần mềm chuyên ngành.
 • Ngoại ngữ giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
 • Khả năng phối hợp liên phòng ban
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu