QUẢN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc thiết kế

Nhiệm vụ chính:
 • Theo dõi & kiểm tra về các công tác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ - quản lý việc lập hồ sơ thiết kế đấu thầu & hồ sơ thiết kế thi công. 
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý dự án liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp & phản biện với nhóm tư vấn thiết kế công trình. Quản lý tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
 • Theo dõi, xử lý thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
 • Phối hợp thông tin & điều phối thiết kế với các phòng ban liên quan.
 • Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho các thành viên trong nhóm
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc.
 • Ít nhất 12 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế công trình. 02 năm kinh nghiệm về vị trí tương đương, quản lý quy mô nhóm ít nhất 3 nhân viên
 • Quản lý thiết kế dự án.
 • Xử lý chi tiết kiến trúc công trình.
 • Nắm vững Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
 • Kiến thức về sử dụng vật liệu hoàn thiện công trình.
 • Ưu tiên có kiến thức về chuyên môn kỹ thuật nhà ở cao tầng.
Gửi hồ sơ đến: [email protected]
Ứng tuyển Tải mẫu