QUẢN LÝ KỶ THUẬT SAP

Số lượng tuyển dụng: 6
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc phát triển Ứng dụng CNTT
Nhiệm vụ chính: 
Lập kế hoạch triển khai và Tham gia xây dựng các giải pháp, quy trình triển khai trên SAP
Vận hành và Hỗ trợ hệ thống SAP, đào tạo key users, tiếp nhận và xử lý các phát sinh từ hệ thống SAP. Đảm bảo các tài liệu về quy trình, cấu hình và kỹ thuật của hệ thống SAP được lưu trữ an toàn, sẵn sàng
Tổ chức đội ngũ và phân công nhiệm vụ, triển khai các công việc đến từng nhóm
Hỗ trợ việc lập kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn phân hệ và kỹ thuật cho nhóm SAP, xây dựng đội ngũ kế thừa
Phối hợp với các trưởng nhóm trong phòng CNTT hoàn thành các mục tiêu đề ra và Thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng CNTT giao
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm về triển khai và/hoặc hỗ trợ phần mềm SAP ít nhất 7 năm hoặc qua ít nhất 4 dự án SAP toàn/bán thời gian. 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 5 người trở lên
Có kinh nghiệm về triển khai và/hoặc hỗ trợ phần mềm SAP ít nhất 7 năm hoặc qua ít nhất 4 dự án SAP toàn/bán thời gian 
Kiến thức chung về CNTT bao gồm các lĩnh vực trong ứng dụng phần mềm, chuyên sâu về hệ thống ERP SAP
Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ, quy trình vận hành của Doanh nghiệp
Kỹ năng bảo mật thông tin và quản lý các ứng dụng, phần mềm & hệ thống
Khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng anh chuyên ngành

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu