QUẢN LÝ KIỂM SOÁT KỸ THUẬT

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý vận hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
Giám sát và quản lý kỹ thuật chung. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật các tòa nhà định kỳ hoặc không định kỳ để phát hiện ra các thiếu sót/hư hỏng cần khắc phục. Theo dõi việc khắc phục các thiếu sót/hư hỏng từ các đợt kiểm tra trước của các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà; 
Kiểm tra, phát hiện và báo cáo cấp trên những bất thường (nếu có) tại các tòa nhà đối với các chi phí định biến và bất biến về năng lượng, nước sinh hoạt, nước thải, mua sắm vật tư bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế,.
Xem xét & tham mưu cho Ban Giám đốc về ngân sách hoạt động hàng năm, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nhưng không gia tăng rủi ro đình trệ hệ thống vận hành.
Tham mưu và xây dựng sổ tay tòa nhà, sổ tay cư dân, các form mẫu biểu, quy trình, quy định liên quan đến kỹ thuật tòa nhà đảm bảo nội dung chính xác theo đúng chủ trương của Ban Giám đốc;
Đại diện Chủ Đầu tư làm việc với các đơn vị quản lý vận hành xử lý hoặc/và hỗ trợ xử lý các than phiền của cư dân về các vấn đề liên quan đến hệ thống/trang thiết bị kỹ thuật tòa nhà
Yêu cầu: 
Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc tương đương
Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật, quản lý tòa nhà
Có 4 năm kinh nghiệm quản lý kỹ thuật và quản lý tòa nhà hạng B trở lên và 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, ít nhất 5 năm trong lĩnh vực kỹ thuật tòa nhà.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, xử lý tốt trong những tình huống khẩn cấp

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu