QUẢN LÝ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ & CHĂM SÓC CƯ DÂN

Số lượng tuyển dụng: 20
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc quản lý vận hành dự án
Nhiệm vụ chính: 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ tòa nhà áp dụng cho tất cả các tòa nhà do Novaland phát triển; Kiểm soát & đảm bảo các tòa nhà được các đơn vị quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng.
Nghiệm thu chất lượng dịch vụ của các đơn vị quản lý vận hành tại các tòa nhà.
Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ chất lượng dịch vụ của các đơn vị quản lý vận hành tại các tòa nhà nhằm phát hiện ra các thiếu sót cần khắc phục. 
Theo dõi, giám sát việc khắc phục các thiếu sót/khiếm khuyết từ các đợt kiểm tra trước của các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà đồng thời phối hợp/hỗ trợ BQLTN hoặc các phòng ban liên quan đưa ra giải pháp nhằm xử lý, khắc phục và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định tại các tòa nhà.
Đại diện Chủ Đầu tư làm việc với các đơn vị quản lý vận hành xử lý hoặc/và hỗ trợ xử lý các than phiền của cư dân về chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà;
Yêu cầu: 
Đại học chuyên ngành QTKD, QT Du lịch & Khách sạn, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ tòa nhà
5 năm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà hạng B trở lên và 2 năm trong lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ tòa nhà.
Kỹ năng quản lý và làm việc đội nhóm
Kỹ năng quản lý công việc, phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng chịu áp lực công việc cao, xử lý tốt trong những tình huống khẩn cấp

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu