QUẢN LÝ CAO CẤP DỰ ÁN CNTT 4.0

Số lượng tuyển dụng: 6
Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin
Nhiệm vụ chính: 
Lập kế hoạch triển khai các dự án phần mềm ứng dụng CNTT phù hợp với công nghệ 4.0.Tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT cho các hoạt động khối, phòng ban và tập đoàn
Quản lý nhóm phát triển Ứng dụng CNTT 4.0. Giám sát, phân công nhiệm vụ, triển khai các công việc đến từng nhóm
Nghiên cứu, tìm hiểu các phần mềm Ứng dụng, công nghệ 4.0 mới để thử nghiệm triển khai cho tập đoàn
Tham gia triển khai và vận hành hệ thống phần mềm 4.0, tổ chức đội ngũ triển khai phát triển hệ thống Phần mềm và các giải pháp ứng dụng hiệu quả
Xây dựng đội ngũ dự phòng và kế thừa cho nhóm mình
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Đã triển khai các ứng dụng cloud computing: (CRM, Success Factor,…) và 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

Kiến thức chung về CNTT bao gồm các lĩnh vực trong ứng dụng phần mềm, CRM, ERP, O.365,..
Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ, quy trình vận hành của Doanh nghiệp
Kỹ năng bảo mật thông tin và quản lý các ứng dụng, phần mềm & hệ thống
Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc

Gửi hồ sơ đến: [email protected]


Ứng tuyển Tải mẫu