PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Số lượng tuyển dụng: 5
Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng
Nhiệm vụ chính: 
Thực hiện công tác kế toán, báo cáo thuế hiệu quả
Thực hiện Báo cáo tài chính và công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định của công ty niêm yết
Thực hiện quyết toán thuế
Thực hiện các báo cáo chuyên môn và các báo cáo theo yêu cầu hợp lý của phòng ban chuyên môn chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Kiểm soát hồ sơ thanh toán, ủy nhiệm chi, theo thẩm quyền phê duyệt từng thời điểm và theo kế hoạch được giao.
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán (loại khá trở lên)
3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp của 1 công ty chủ đầu tư kinh doanh dự án bất động sản hoặc 3 năm kinh nghiệm vị trí trưởng nhóm kiểm toán của công ty kiểm toán.
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, phân tích được các chỉ số trên báo cáo.
Kiến thức về các chuẩn mực kế toán, các Thông tư và Luật định.
Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc

Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu