KẾ TOÁN TRƯỞNG

Số lượng tuyển dụng: 10
Báo cáo trực tiếp: Phó Tổng Giám Đốc Kế Toán

Nhiệm vụ chính: 
 • Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của phòng ban
 • Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
 • Kiểm tra bảng giá, chương trình bán hàng và kiểm soát lợi nhuận Công ty.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (loại giỏi).
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm kiểm toán và 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp của 1 công ty có lĩnh vực bất động sản.
 • Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, phân tích được các chỉ số trên báo cáo.
 • Kiến thức về các chuẩn mực kế toán, các Thông tư và Luật định.
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tốt
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm
Gửi hồ sơ đến: [email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu