GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Số lượng tuyển dụng: 15

Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng tài chính dự án

Nhiệm vụ chính: 
Chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình hình huy động vốn do phòng Tài chính dự án đang thực hiện, lập báo cáo định kỳ (hoặc khi có yêu cầu) cho cấp trên.
Tiếp nhận thông tin kết quả huy động vốn từ nguồn khác (CMIR…), tổng hợp, báo cáo kết quả, tình trạng huy động vốn chung của toàn Tập đoàn.
Tìm kiếm và làm việc với các đối tác bên ngoài để thực hiện việc huy động vốn hiệu quả: các ngân hàng, các công ty định giá, các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính phi ngân hàng…
Theo dõi, kiểm soát sự tuân thủ các điều kiện tín dụng sau giải ngân
Tham gia ban hành quy trình và chính sách tài chính liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của phòng Nguồn vốn
Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ngân hàng…

Tối thiểu 5 năm kinh tại vị trí tương đương

Am hiểu Kiến thức Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng…
Khả năng làm việc độc lập với áp lực cao.

Gửi hồ sơ đến: recrui[email protected]

Ứng tuyển Tải mẫu